Tính năng

Kiểm tra tổng thể

  • Tổng số lượng liên kết trỏ về, việc này giúp bạn có thể biết được hàng ngày mình đang có bao nhiêu liên kết trỏ về, link tốt hay xấu
  • Tổng số lượng tên miền trỏ về website, việc nắm được tên miền trỏ về để bạn có thể biết được tốt hay xấu mà tiến hành loại bỏ
  • Những từ khóa top 100 đem lại lượt truy cập đến website của bạn, từ đó phát triển những từ khóa chưa top hoặc củng cố những từ khóa đang vươn lên top 10

Kiểm tra thứ hạng từ khóa

  • Việc kiểm tra thứ hạng từ khóa hàng ngày là điều cần thiết trong SEO nên LAr rất quan tâm module này.
  • Công cụ hỗ trợ kiểm tra từ khóa tự động 24h, việc của bạn là thêm những từ khóa cần kiểm tra
  • Hỗ trợ biểu đồ tăng giảm từ khóa, xuất dữ liệu Excel, và báo cáo tiến độ hàng ngày

Ý tưởng từ khóa

  • Sử dụng khi bạn cần tìm từ khóa để viết bài, quảng cáo, hay để kiểm tra độ phổ biến của từ khóa nào đó
  • Liệt kê đầy đủ từ khóa theo Google Keyword Planner, những lượt tìm kiếm ẩn nay sẽ được hiển thị toàn bộ
  • Thông tin độ khó của từ khóa, mức độ trends theo từng thời kỳ đều được cập nhật liên tục