Đăng nhập / Đăng ký

Đăng nhập phục vụ KhoPlugins.com


Thông báo

Larvn đã đóng cửa bảng simple từ 10/7/2019 - Tất cả tài khoản còn plan sẽ được quy đổi qua Xu để sử dụng các công cụ Pro.
Từ 1/8/2019 xu sẽ được chuyển cho các member.
Các công cụ Pro của Lar phát triển lâu dài: Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải đóng LarVN phiên bản Simple. Cám ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua.