Bảng giá

Miễn phí
0 đ/ tháng

 • Kiểm tra tên miền : 1 / ngày
 • Kiểm tra URL : 0 / ngày
 • BULK URLs : 0
 • Từ khóa : 0
 • Nhóm từ khóa : 0
 • Thứ hạng từ khóa : 0
 • Submit Links : 50 / ngày
Đăng ký
Khởi động
149.000 đ / tháng

 • Kiểm tra tên miền : 4 / ngày
 • Kiểm tra URL : 20 / ngày
 • BULK URLs : 7.000
 • Từ khóa : 25
 • Nhóm từ khóa : 2
 • Thứ hạng từ khóa: 60
 • Submit Links : 200
Đăng ký
Cá nhân
249.000 đ / tháng

 • Kiểm tra tên miền : 7 / ngày
 • URL : 50 / ngày
 • BULK URLs : 10.000
 • Từ khóa : 35
 • Nhóm từ khóa : 10
 • Thứ hạng từ khóa : 100
 • Submit Links : 1.000
Đăng ký

Hỗ trợ thanh toán qua Vietcombank, Internet Banking, Momo, Ngân lượng. Bạn có thể mua theo năm với giá -30%